Personlige styrker: Dit springbræt til en ny karriere

Kan du udfolde dig som den bedste og stærkeste udgave af dig selv på dit arbejde? Eller føles det, som om du hele tiden spiller en rolle for at stille andre tilfreds? Dit svar kan afsløre, om du arbejder med det, du er god til, eller det, du brænder for

Ulla Schade-nyt

Af Ulla Schade, karrierecoach, journalist og medforfatter til bogen "
Kunsten at skifte spor - genopfind dit arbejdsliv"

Find dine personlige styrker >>

Køb bogen "Kunsten at skifte spor - genopfind dit arbejdsliv" >>

Britt, 43, arbejdede på 8. år som chefsekretær i en større virksomhed. Hun servicerede ledergruppen i en afdeling med en lang række opgaver, som hun efterhånden mestrede til perfektion, herunder en hel del serviceopgaver, administration, koordinering, mødereferater, telefonpasning og meget andet. Chefer og kolleger virkede glade for hende, roste også hendes indsats indimellem og kaldte hende uundværlig. De rosende ord gav hende ofte et boost og en følelse af succes. Så langt så godt. Men succesfølelsen varede sjældent ved. Problemet var nemlig, at hun bag den perfekte overflade efterhånden var kørt træt i de opgaver og rutiner, hun havde arbejdet med i så mange år. Hun følte sig mere og mere taget for givet og isoleret i sekretærrollen, hvor hun for det meste var alene om at løse opgaverne. I stedet var hun begyndt at drømme om at være en del af et team eller en projektgruppe, der samarbejdede om et fælles mål, og hvor hun kunne bruge sig selv, sine kompetencer og sine styrker på nye måder. Hun havde forsøgt at tage det op i den seneste MUS-samtale, men hendes chef slog det hen og understregede igen, hvor glad han var for at have netop hende på sekretærposten. Og da han også tilbød hende en pæn lønforhøjelse, valgte hun i første omgang at sige ja tak og pakke drømmene væk.

Spiller du hele tiden en rolle?
I virkelighedens verden begår mange den fejl, at de fokuserer på, hvad de er gode til, i stedet for det, de brænder for. Det er grunden til, at så mange ender i et job, som de mestrer, men ikke holder af. De bliver i komfortzonen, og behovet for tryghed vinder over trangen til at forfølge deres drømme.

Rigtig mange har et arbejdsliv, hvor de har påtaget sig en rolle for at imødekomme chefers og kollegers forventninger, selv om det ikke længere føles rigtigt for dem selv. Det kan sagtens give dem stærke kompetencer, ros og anerkendelse og en umiddelbar følelse af succes – de leverer jo det, som andre forventer af dem. Men hvis du hver dag skal spille skuespil og ikke tør vise dine sande følelser, kan du komme til at betale en høj pris. Når du ikke mere selv oplever dine opgaver som værdifulde og spændende, risikerer du til sidst at brænde ud.

Autentisk karrierevalg
Det kan selvfølgelig virke skræmmende at skulle flytte sig fra et arbejde, som glider nemt, og hvor du får ros og anerkendelse, over til noget nyt, hvor du skal have andre sider af dig selv i spil.

Men der er hjælp at hente – også i forskningen. Undersøgelser viser nemlig, at du udvikler dig hurtigere og trives bedre, når du tager udgangspunkt i de sider af dig selv, der føles mest rigtige og autentiske. Det er ved at bruge dine personlige styrker, at du for alvor udfolder dig, tænker nyt og bliver god til at samarbejde. I det hele taget er styrkerne det kompas, du skal bruge, hvis du vil forme dit arbejdsliv, så det matcher både dine egne ønsker og omgivelsernes forventninger.

Styrker løfter dine kompetencer
Hvad forstår vi egentlig ved styrker?
Inden for den positive psykologi skelner man mellem kompetencer og styrker. Kompetencer og færdigheder er det, vi er gode til – alt det, vi har lært som børn og unge og senere har forfinet gennem uddannelse og praktisk erfaring. Stærke kompetencer kan sagtens give en umiddelbar følelse af succes, hvis du elsker det, du arbejder med. Men hvis ikke dine kompetencer holdes ved lige eller fornys, vil de med tiden forgå eller blive mindre værd.

Med styrker er det anderledes. Styrker er de personlige egenskaber, der er mest karakteristiske og genkendelige for os, og som vi derfor nemmest griber til i forskellige situationer. Når du arbejder med noget, du både er god til og som du kan lide at lave, kan du være sikker på, at du er i kontakt med dine styrker. Dine styrker giver dig energi og drivkraft og kan løfte dine kompetencer og færdigheder til nye højder. Du kan genkende en styrke, når du oplever at brænde for noget, at være ’i dit es’ eller ’føle dig som en fisk i vandet’.

Et sjovere arbejdsliv
Hvordan gik det så for Britt? Meget tyder på en happy end – eller måske snarere en ny begyndelse. For efter lang tids frustration, hvor hun vaklede mellem muligheden for på den ene side at blive i det job, hun var god til og kendte ud og ind, og på den anden side drømmen om at udfordre sig selv med nye opgaver, valgte hun til sidst at tage springet. Men først efter at have konsulteret en coach, der hjalp hende med at finde sine personlige styrker og koble styrkerne til nye mål for karrieren. Et stærkt ønske om at kunne bruge sine styrker på nye måder, sine menneskelige egenskaber, sin nysgerrighed, sine samarbejdsevner, sin kreativitet, sit videbegær og- ikke mindst - sit mod, sin optimisme og sin energi og gejst vandt i sidste ende over frygten for forandring. Hun skiftede job og arbejder i dag som del af et HR-team med rekruttering af nye medarbejdere. Sideløbende er hun i gang med en diplomuddannelse inden for HR og medarbejderudvikling betalt af hendes nye arbejdsgiver. Og det bedste af det hele: Hun stortrives og har i den grad fået arbejdsglæden tilbage.

Ulla Schade har sammen med Birgitte Bartholdy skrevet bogen:

Kunsten af skifte spor
- genopfind dit arbejdsliv

Køb bogen "Kunsten at skifte spor - genopfind dit arbejdsliv" >>